Beste ouders,

Via deze brief willen wij iedereen nog eens op de hoogte brengen van de lidgelden voor het seizoen 2017-2018. Gelieve de lidgelden te betalen voor 15.08.2017 op het rekeningnummer van Eendracht Buggenhout: BE64 7511 0085 2152 met vermelding van naam, voornaam, ploeg (U…) en geboortedatum.

Wie niet betaald heeft op 01.09.2017 mag niet deelnemen aan de wedstrijden en wie op 01.10.2017 nog niet betaald heeft, mag niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

De lidgelden voor het seizoen 2017-2018 zijn vastgelegd op:

Team

  • U6: € 130
  • U7: € 130
  • U8: € 225
  • U9: € 225
  • U10: € 300
  • U11: € 300
  • U12: € 300
  • U13: € 300
  • U15: € 300
  • U17: € 300

Een 2de lid uit hetzelfde gezin heeft recht op 20 euro korting, een derde lid 40 euro en een vierde lid 60 euro.

 

Wenst u uw lidgeld gespreid te betalen dan hebben wij daar alle begrip voor. U kan zich hiervoor richten tot Annick Bruggeman (annick.bruggeman@skynet.be of 0472/71.51.10), uiteraard gebeurt dit in alle discretie.

 

Sportieve groeten,

Het jeugdbestuur.