Belangrijk bericht ivm kledij voor de jeugd in bijlage !!!