In bijlage vindt u als aanvulling op het organogram de evenementenkalender.
Per activiteit staat de verantwoordelijke + het team dat zal helpen bij deze activiteit.